Podrška / održavanje

Prebacivanje ili backup ili izmjene ili programiranje

1h tj. jedan sat usluge koja se odnosi na
održavanje ili ažuriranje CMS stranica ili
prebacivanje na novi server, backup stranice ili
izrada programskih skripti ili
instalacije CMSa npr. WordPress

Sve što nije navedeno i dogovoreno radimo prema dodatnoj satnici i specifikaciji.

Prebacivanje CMS stranice ili html stranice na SSL

usluga se odnosi za jednu web lokaciju tj. www domenu
ažuriranje CMS stranica za rad na SSLu
konfiguracija redirekcije
backup stranice
testiranje ispravnosti
Google konzola tražilice promjena naziva domene i reindeksacija

Sve što nije navedeno i dogovoreno radimo prema dodatnoj satnici i specifikaciji.

Čišćenje web stranice, mail adrese od virusa

usluga se odnosi za jednu web lokaciju tj. www domenu
backup stranice
skeniranje sadržaja
izvještaj zaraženih datoteka

Sve što nije navedeno i dogovoreno radimo prema dodatnoj satnici i specifikaciji.

Kopija / kloniranje CMS stranice na novu web lokaciju

usluga se odnosi za jednu web lokaciju tj. www domenu
backup, kreiranje kopije / klon
download i priprema
upload i konfiguracija
testiranje ispravnosti
backup nove lokacije

Sve što nije navedeno i dogovoreno radimo prema dodatnoj satnici i specifikaciji.

Konzultacije, projekt management (prvi sastnak do 8h.)

Troškovi putovanja nisu uračunati u cijenu

Sve što nije navedeno radimo prema specifikaciji.

Podrška MAIL usluge 1 račun

Podrška MAIL usluge 1 račun
podrška za mail usluge
mail cPanel
mail Office365
mail G Suite

Podrška MAIL usluge do 2 računa

Podrška MAIL usluge do 2 računa
podrška za mail usluge
mail cPanel
mail Office365
mail G Suite

Podrška MAIL usluge do 5 računa

Podrška MAIL usluge do 5 računa
podrška za mail usluge
mail cPanel
mail Office365
mail G Suite

Podrška MAIL usluge do 10 računa

Podrška MAIL usluge do 10 računa
podrška za mail usluge
mail cPanel
mail Office365
mail G Suite

Antispam inbox (za jednu domenu)

AntiSpam filter za mail račune
podrška za jednu domenu
do 20 mail adresa

Promjena korisnika i podataka na domeni

Promjena korisnika i podataka na domeni

Održavanje wordpress stranica (do 10h rada)