SEO i oglašavanje

Google Adwords savjetovanje i izrada računa

- izrada strategije, ciljeva i prijedlozi za jednu zemlju
- izrada do 10 grupa oglasa
- prijedlog do 300 ključnih riječi
- priprema negativnih ključnih riječi
- izrada GDN oglasa i RMT

SEO savjetovanje za jednu www lokaciju

- izrada strategije, ciljeva i prijedlozi za jednu zemlju

Google Adwords vođenje računa MEDIA+

- mjesečna nakanda za budžete od 1000kn do 2000kn + PDV do 4h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa ADVANCE

- mjesečna nakanda za budžete od 2000kn do 5000kn + PDV do 6h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa PRO

- mjesečna nakanda za budžete od min. 6000kn ili 20% od mjesečnog budžeta + PDV do 10h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportRaspoloživa sredstva za Google oglašavanje (400kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (600kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (750kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1500kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1700kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (2000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (2500kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (2000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (1500kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)