SEO i oglašavanje

Google Adwords savjetovanje i izrada računa

- izrada strategije, ciljeva i prijedlozi za jednu zemlju
- izrada do 10 grupa oglasa
- prijedlog do 300 ključnih riječi
- priprema negativnih ključnih riječi
- izrada GDN oglasa i RMT

Google Adwords vođenje računa START paket

- mjesečna nakanda za budžete od 100kn do 1500kn + PDV do 1h podrške
- tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa MEDIA

- mjesečna nakanda za budžete od 1500kn do 3500kn + PDV do 2h podrške
- tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa PRO

- mjesečna nakanda za budžete od min. 2500kn ili 20% od mjesečnog budžeta + PDV do 4h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportFacebook vođenje računa MEDIA

- mjesečna nakanda za budžete od 1500kn do 3500kn + PDV do 2h podrške
- tjedni i mjesečni reportRaspoloživa sredstva za Google oglašavanje (400kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (600kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (750kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1500kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1700kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (1800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (2000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (2000kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (800kn)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
SEO GO optimizacija

- optimizacija za jednu ključnu riječ