SEO i oglašavanje

Google Adwords savjetovanje i izrada računa

- izrada strategije, ciljeva i prijedlozi za jednu zemlju
- izrada do 10 grupa oglasa
- prijedlog do 300 ključnih riječi
- priprema negativnih ključnih riječi
- izrada GDN oglasa i RMT

SEO savjetovanje za jednu www lokaciju

- izrada strategije, ciljeva i prijedlozi za jednu zemlju

Google Adwords vođenje računa MEDIA+

- mjesečna nakanda za budžete do 300 EUR + PDV do 4h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa ADVANCE

- mjesečna nakanda za budžete od 600 EUR + PDV do 6h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportGoogle Adwords vođenje računa PRO

- mjesečna nakanda za budžete od min. 900 EUR ili 20% od mjesečnog budžeta + PDV do 10h podrške
- dnevni, tjedni i mjesečni reportRaspoloživa sredstva za Google oglašavanje (60 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (80 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (100 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (110 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (140 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (200 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (230 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (250 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (400 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Google oglašavanje (500 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (100 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (200 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)
Raspoloživa sredstva za Facebook oglašavanje (500 EUR)

Raspoloživi budžet za oglašavanje (uplata prema potrebi)