Monitoring web stranica

Web antivirus skeniranje (tjedno)

Skeniranje za web sadržaja na viruse i hack skripte

jedna web lokacija / domena

tjedni sken, 4 dana u mj.

Web antivirus skeniranje (dnevno)

Skeniranje web sadržaja na viruse i hack skripte

jedna web lokacija / domena

dnevni sken, 30 dana u mj.